Skip links

Grupa

Wejdź do świata gospodarki tworzywami sztucznymi w obiegu zamkniętym

Odkryj

Ekspert w dziedzinie recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

Folie w 100% z recyklingu do żywności, napojów, higieny i przemysłu

Pionier w upcyklingu polietylenu

W naszym przekonaniu sytuacja naszej planety i jej populacji stała się na tyle krytyczna, że jest to ostatni moment, aby dla naszego własnego dobra przemyśleć i przeorganizować wzorce produkcji i konsumpcji. Spółka XL Recycling jest zdeterminowana, aby stać się pionierem w gospodarce cyrkularnej tworzyw sztucznych.
Grupa REBORN umożliwia to dzięki stworzeniu swojej serii Reborn® – opakowań wyprodukowanych z odpadów zebranych i przetworzonych przez XL Recycling.
Upcycling* opadów folii LDPE w produkcie Reborn® oznacza wytworzenie produktu o takich samych parametrach technicznych, przy jedoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego nawet o 70%.

Jesteśmy przekonani, że w przyszłości upcycling będzie podstawową metodą produkcji, a my chcemy być częścią tej ewolucji już dziś.
Naszym celem jest przyczynienie się do wdrożenia gospodarki cyrkularnej tworzyw sztucznych poprzez zapewnienie, że do 2025 roku ponad 80% naszych produktów będzie pochodziło z polietylenu pozyskanego w procesie recyklingu.

*Upcycling – forma wtórnego przetwarzania odpadów, w wyniku której powstają produkty o równoważnej lub wyższej wartości, traktowane jako wartościowe surowce. Proces ten pozwala zmniejszyć zarówno ilość odpadów, jak i materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej.

Grupa
140M
Obrót
60
Kraje, do których eksportujemy
450
Pracownicy
5
Kraje, w których prowadzimy działalność
Grupa

Wizja roku 2025:
Lider gospodarki cyrkularnej folii z tworzyw sztucznych

Zintegrowane działania: od zbiórki odpadów, do produkcji folii z wykorzystaniem tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

Folie w 100% pochodzące z recyklingu i nadające się do powtórnego przetworzenia;
Produkcja materiałów pochodzących z recyklingu;
Specjalistyczny sprzęt i usługi towarzyszące

Obecność międzynarodowa

Lokalizacje w Europie i Afryce północnej – recykling, przeważenie, sprzedaż

Wydajna organizacja

Doskonałość i zaangażowanie w naszą misję tworzenia gospodarki w obiegu zamkniętym

Stały wzrost

Obecność na rynkach dynamicznie się rozwijających

Nasze skupienie :
folia polietylenowa z odzysku

58 lat doświadczenia w dziedzinie polimerów

Łatwość recyklingu i niska emisja dwutlenku węgla

Największy segment w Europie (9 mln ton LDPE + 6 mln ton HDPE)

A jednak, prawie nigdy nie jest poddawany recyklingowi

Źródło: European Plastics Market Research Group 2019 – EU28+NO+CH

Grupa REBORN dołączyła do Global Commitment we wrześniu 2018.
Jest to globalne zobowiązanie, podpisane przez ponad 400 podmiotów, które zobowiązały się do wyeliminowania zanieczyszczenia środowiska odpadami plastiku

Grupa Reborn jest obecnie europejskim recyklerem certyfikowanym według standardów EuCertPlast.

Ta jednostka certyfikująca, finansowana przez Komisję Europejską, ustanawia wysokie standardy jakości, identyfikowalności i wpływu na środowisko dla podmiotów zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych w celu określenia najlepszych praktyk recyklingowych.

Grupa REBORN jest częścią grupy Plastics Recyclers Europe (PRE). Jest to organizacja zrzeszająca ponad 120 firm, która ma na celu wsparcie i promocję działalności firm zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych w Europie.

PRE wpiera dążenia do przejścia na gospodarkę w obiegu zamkniętym i dąży do ujednolicenia norm recyklingu w całej Europie

Inicjatywa PLASTIC TO CHARITY daje możliwość zbierania odpadowych opakowań z tworzyw sztucznych LDPE, z których dochód jest przekazywany wybranej organizacji charytatywnej. Odpady są następie poddawane recyklingowi i wykorzystywane do produkcji opakowań Reborn.

Inicjatywa o dużym wpływie społecznym, pozwalająca każdemu zrobić coś dobrego dla ochrony środowiska.

This website uses cookies to improve your web experience.